Alcaldía Presidencia

//Alcaldía Presidencia
Alcaldía Presidencia2016-10-19T14:25:28+00:00

MEMBROS

Segundo pleno de constitución queda proclamado Alcalde Presidente da corporación Antonio Pereiro Liñares.

Segundo decreto de Alcaldía 90/2015 quedan nomeados como Tenentes de Alcalde:

1º Tenente de Alcalde: Inés Santos Pereiro
2º Tenente de Alcalde: Amadeo Cancela Fariña
3º Tenente de Alcalde: José Manuel Cancela Cancela

FUNCIÓNS

Aos tenentes de alcalde así designados, correspóndelles substituir ao alcalde na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o exercicio das súas atribucións.

Realizáronse a favor dos concelleir@s que se indican as seguintes delegacións:

 • Cultura, Festexos e Terceira Idade: Manuela González Pallas
 • Formación, emprego, participación veciñal: María Costa Calviño
 • Servizos Sociais, Benestar, Igualdade e Muller: Inés Santos Pereiro
 • Xuventude, Deporte e Turismo: José Manuel Cancela Cancela
 • Medio Ambiente e Patrimonio: José Manuel Gómez Louzao
 • Obras, Vías e Servizos Básicos: Amadeo Cancela Fariña
 • Medio Rural: Luis Vázquez Leis

E como asesores para as materias que se indican:

 • Xuventude, Deporte e Novas Tecnoloxías: don Pablo del Rio Noya, dona Noelia García Mallo e a dona María González González.

E para as Comunidades de residentes ausentes:

 • Para Europa: Urbano Juncal Bello
 • Para Venezuela: Joaquín García Calvo
 • Para Uruguay: María Liñares Castro
 • Para Argentina: Sarita Núñez Pereiro
 • Mancomunidade de Municipios Comarca de Ordes: Antonio Pereiro Liñares
 • Consello escolar: Maria Costa Calviño

Facultades que se delegan –No ámbito da área do servizo indicado terá a responsabilidade da área na que é competencia do alcalde, para coñecemento, xestión ordinario e seguimento, así como dirixir os servizos sen facultade de resolución.