Organización Política Municipal

/Organización Política Municipal
Organización Política Municipal2016-10-19T14:25:29+00:00
PLENOS

Membros, celebración de sesións, funcións…

XUNTA DE GOBERNO

Membros, celebración de sesións, funcións…

ALCALDÍA

Membros, funcións…

COMISIÓNS INFORMATIVAS

Membros, celebración de sesións, funcións…

GRUPOS MUNICIPAIS

Información sobre @s concelleir@s da corporación e resolución de incompatibilidades…