Neste momento o Concello de Tordoia atópase inmerso no proceso de aprobación dun novo Planeamento urbanístico.

O Pleno da corporación leva a cabo a aprobación inicial do novo planeamento urbanístico municipal.

Pode consultar o acordo adoptado na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Aprobación inicial do PXOM. Punto 5 Pleno 24 de abril de 2008

Publícase a aprobación inicial do PXOM no Boletín Oficial da Provincia.

Pode consultar o anuncio na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Anuncio de aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal no BOP

Publícase a aprobación inicial do PXOM no Diario Oficial de Galicia, e iníciase o plazo para presentar alegacións.

Pode consultar o anuncio na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Anuncio de aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal no DOG

Anúnciase a prórroga da suspensión de licenzas urbanísticas no Boletín Oficial da Provincia.

Pode consultar o anuncio na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Anuncio de prórroga da suspensión de licenzas urbanísticas no BOP

Anúnciase a prórroga da suspensión de licenzas urbanísticas no Diario Oficial de Galicia.

Pode consultar o anuncio na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Anuncio de prórroga da suspensión de licenzas urbanísticas no DOG

Resólvense as alegacións presentadas e aprobase provisionalmente o novo Plan Xeral de ordenación municipal polo Pleno da corporación.

Pode consultar os acordos adoptados na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Puntos 2 e 3. Pleno extraordinario e urxente 10 de xuño 2015

Nestes intres, a normativa urbanística vixente no Concello de Tordoia pode consultala na seguinte ligazón:

DESCARGA WORD Normativa urbanística do Concello de Tordoia

Para máis información, pode consultar o Sistema de Información de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Galicia (SIOTUGA) da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

IR Á LIGAZÓN SIOTUGA